Dyrektor

mgr Szymon Blaszyński
P2mn

Rada pedagogiczna

Szymon Blaszyński – fortepian, dyrektor szkoły

Kamila Brajewska – wiolonczela

Estera Gąsowska – Konieczna – kształcenie słuchu, rytmika, chór, zespół Orffa

Marianna Kozak – skrzypce, zespół smyczkowy

Mirosława Krośniak – wiolonczela

Alicja Lewandowska – flet

Klaudiusz Lisoń – trąbka

Małgorzata Łysiak – fortepian, duet fortepianowy, akompaniament

Aleksandra Machura – kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Anna Orzechowska – fortepian, akompaniament

Aleksandra Redziak – kształcenie słuchu,  audycje muzyczne, chór, solfeż, warsztat słuchu

Krzysztof Sala – skrzypce

Andrzej Tabiś – akordeon, zespół akordeonowy

Elżbieta Taczała – biblioteka

Joanna Tarnowska – fortepian, kierownik sekcji instrumentalnej

Henryk Wezner – klarnet, saksofon,

Jan Wezner – perkusja

Iwona Wilczyńska – perkusja

Władysław Wojtyła – trąbka

Anna Zabłocka – fortepian, akompaniament

Dominik Zabłocki – fortepian, akompaniament

 

stan na 13.9.2018 r.

aktualna lista  – BIP

Komitet Rodzicielski

Skład Komitetu Rodzicielskiego 2018/2019

Łukasz Winiarski 		- Przewodniczący 
Małgorzata Zborowska 		- Zastępca Przewodniczącego
Aneta Stajak 			- Sekretarz
Andrzej Łukaszewski 		- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kamila Kukiełka 		- Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Nogaj 		- Członek Komisji Rewizyjnej

Angelika Pietrzak 		- Skarbnik - wolontariat
Anna Grubiak 			- Księgowa - wolontariat
Anna Szymanowska		- Grafika - wolontariat

Samorząd Uczniowski

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019:

Oliwier Zborowski – Przewodniczący

Milena Bortniczuk – Zastępca Przewodniczącego

Bartosz Nogaj – Sekretarz

 

 

Członkowie Samorządu:

Anna Kwoka

Kamil Garnek

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2017/2018:

Stanisław Gawlik – Przewodniczący

Martyna Kumala – Zastępca Przewodniczącego

Aleksandra Duczkowska – Sekretarz

 

Członkowie Samorządu:

Anna Piaścińska

Milena Bortniczuk

Olimpia Buchczyk

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Aleksandra Redziak

mgr Estera Gąsowska – Konieczna