Stypendia DYREKTORA CEA w Warszawie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że następujący uczniowie otrzymali stypendia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, za wyniki w nauce w roku szkolonym 2017/2018.

  1. Maja Stajak – c. 6 – średnia 5,25 – nauczycie Joanna Tarnowska.
  2. Monika Fiałkowska – c. 6 – średnia 5,25 – nauczyciel Anna Orzechowska.
  3. Oliwia Jaworska – c. 6 – średnia 5,25 – nauczyciel Mirosława Krośniak.
  4. Magdalena Chmielarska – c. 4 – średnia 5,2 – nauczyciel Jan Wezner.

Warsztaty metodyczne – kształcenie słuchu 17.12.2018

Warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli z klas teorii – prowadzący dr Amelia Golema ( A. M. Wrocław )

Temat: Nowoczesne metody kształcenia słuchu i wyobraźni muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem zapisu melodii usłyszanej z pamięci oraz korekty błędów zapisane melodii.

Warsztaty metodyczne – skrzypce 08.12.2018

Warsztaty z klasy skrzypiec, prowadzący mgr Renata Gajownik ( PSM Nysa )

Temat: Praca nad ustawieniem aparatu gry, ćwiczenia rozluźniające.

Warsztaty metodyczne – saksofon 12.12.2018

Warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli klasy saksofonu – prowadzący dr Ryszard Żołędziewski ( A. M. Wrocław )

Temat: Podstawy gry na saksofonie. Artykulacja jako element gry, kształtujący barwę dźwięku – ćwiczenia indywidualne.

Warsztaty metodyczne – akordeon 08.11.2018

Seminarium oraz warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli klasy akordeonu, prowadzący dr hab. Piotr Chołołowicz ( A. M. Katowice )

Temat: Warsztaty metodyczne „ Opowiadać dźwiękiem – praca z solistą i zespołem.

Warsztaty metodyczne – trąbka 6.11.2018

Warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczyciela klasy trąbki – prowadzący prof. dr habilitowany Wacław Mulak (A. M. Kraków)

Temat: Artykulacja, jako element gry kształtujący barwę dźwięku na trąbce.

Regionalne warsztaty pianistyczne – 17.10.2018

Regionalne warsztaty pianistyczne w Katowicach, prowadzący prof. Andrzej Jasiński.

Warsztaty metodyczne – wiolonczela 06.04.2018

Warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli klasy wiolonczeli – prowadzący mgr Ewa Kucypera. Temat – „Nie taki smyczek straszny”.

Stypendia DYREKTORA CEA w Warszawie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że następujący uczniowie otrzymali stypendia dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, za wyniki w nauce w roku szkolonym 2016/2017.

  1. Paweł Chaszczewicz – c. 6-letni – średnia 5,2 – nauczyciel Władysław Wojtyła.
  2. Martyna Wierna – c. 6-letni – średnia 5,5 – nauczyciel Marianna Kozak
  3. Stanisław Gawlik – c. 6-letni – średnia 5,4 – nauczyciel Krzysztof Sala

Warsztaty chóralne – 08.05.2018

Prowadzenie dr hab. Małgorzata Podzielny (AM Wrocław).

Temat „Praca z chórem dziecięcym”