Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe: 10 – 23 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 31 października 2019 r.

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

29 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  26 czerwca 2020 r.
7. Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.