Harmonogram odpracowania zajęć grupowych z czerwca 2018 – termomodernizacja szkoły

Informujemy, że terminy odpracowania zajęć z instrumentu lub zespołu kameralnego ustala się indywidualnie z nauczycielem prowadzącym

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

27 grudnia 2017 r.*

28 grudnia 2017 r.*

29 marca 2018 r.*

30 marca 2018 r.*

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych Przewidywane zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 30 maja 2018 r. – realizacja projektu termomodernizacji szkoły.

Harmonogram odpracowania zajęć czerwcowych – w przygotowaniu.

7. Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

*-patrz termomodernizacja poniżej

 TERMOMODERNIZACJA 2018

Harmonogram odpracowania zajęć z czerwca 2018 roku wraz z ustaleniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zajęcia do odpracowania Proponowany termin odpracowania Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych UWAGI
2.05.2018
1.06.2018 1.06.2018
4-8.06.2018 15-19.01.2018 odpracowanie w ferie zimowe (I tydzień)
11-15.06.2018 22-26.01.2018 odpracowanie w ferie zimowe (II tydzień)
18.06.2018 18.11.2017 odpracowanie w sobotę
19.06.2018 27.12.2017* 27.12.2017
20.06.2018 28.12.2017* 28.12.2017
21.06.2018 29.03.2018* 29.03.2018
22.06.2018 30.03.2018* 30.03.2018
Dla osób, które planują odpracowanie zajęć indywidualnych w innym terminie niż ferie zimowe 7.04.2018

14.04.2018

21.04.2018

28.04.2018

odpracowanie w soboty