Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 listopada 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

3 stycznia 2019 r.

4 stycznia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  21 czerwca 2019 r.
7. Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.