Próba generalna – rytmika klasa I c.6

Informujemy, ze w dniu 22.11.2014 r., (sobota) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się próba generalna uczniów wyjeżdżających na przegląd rytmiczny do Opola.

OBECNOŚĆ UCZNIÓW OBOWIĄZKOWA

Prosimy Rodziców o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu lub nauczyciela rytmiki podpisanej zgody na wyjazd dziecka wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby przeglądu. Planowany wyjazd na przegląd odbędzie się w dniu 27.11.2014 o godz. 7.30 z parkingu z tyłu GOSiRu.

Druki zgody na wyjazd i oświadczenia znajdują się w zakładce Do Pobrania.

Test z kaształcenia słuchu i audycji muzycznych 2015

We wszystkich szkołach I stopnia zostanie przeprowadzony zostanie test obejmujący swoim zakresem realizację podstawy programowej przedmiotów: Kształcenie słuchu i Audycje muzyczne

Przesłuchania CEA uczniów szkół muzycznych I stopnia – soliści

Przesłuchania dla uczniów szkół muzycznych są formą prezentacji osiągnięć wszystkich uczniów oraz promocji uczniów najzdolniejszych.