Zajęcia grupowe prowadzone Metodą Suzuki.

Metoda Suzuki polega na uczeniu dzieci gry na instrumentach muzycznych bez nut, wykorzystując do tego również rodziców- lekcje grupowe są jednym z elementów metody i opierają się głównie na zabawach oraz ćwiczeniach muzycznych.

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 4-7 lat przy udziale ich rodziców. Spotkania odbywają się w każdy piątek i trwają 45 min.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Marianne Kozak, nauczyciela klasy skrzypiec i wieloletniego pracownika Państwowej Szkoły Muzycznej im. Jerzego Hellera w Głuchołazach – absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec oraz posiadaczkę II stopnia kursu nauczania METODĄ SUZUKI.

 Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”.

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

 

Przedszkole muzyczne skierowane jest do dzieci w wieku od 4- 7 lat BEZ TOWARZYSZENIA RODZICA.

 

 

Zajęcia mają na celu poszerzanie umiejętności psychomotorycznych dziecka, usprawnianie jego poczucia muzykalności, chęci improwizowania, działania poprzez twórczość.

Na każdej lekcji zwraca się uwagę, przede wszystkim , na indywidualne możliwości dziecka oraz na możliwość rozwijania go poprzez zabawę, śpiew, muzykę i grę na instrumentach. Dziecko współpracując z rówieśnikami rozwija się społecznie i ogólnomuzycznie . Zajęcia prowadzone są na podstawie żywych instrumentów oraz ciekawych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia obywają się w każdą środę o godz. 16.00-16.45 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w sali nr 304.

Prowadząca zajęcia: Estera Gąsowska

 

Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”.

 

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

Zapraszamy!

Żłobek muzyczny skierowany jest do dzieci w wieku od 0 do 4 lat Z UDZIAŁEM RODZICA.

 

 

Zajęcia mają na celu poszerzanie rozwoju psychomotorycznego dziecka, poprzez bezpośredni kontakt z muzyką oraz sztuką.  Zabawy i ćwiczenia odbywają się w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka, które uczy się współdziałania  i tworzenia dzięki obserwacji własnego opiekuna.

Szereg śpiewów, rytmów, tańców oraz zabaw sprawiają, że dziecko ma szansę na poznawania świata w zupełnie nowy sposób, a spędzanie wspólnego czasu w dużej grupie, poszerza jego umiejętności społeczne.

 

Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 15.15-16.00.

Prowadząca zajęcia: Estera Gąsowska

Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

Zajęcia indywidualne skierowane są do osób w każdym wieku, z oferty mogą skorzystać nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe. Zajęcia z wybranego instrumentu muzycznego lub śpiewu, prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej im. Jerzego Hellera w Głuchołazach.

Spotkania odbywają się min. raz w tygodniu i trwają pół godziny (ilość spotkań i czas trwania zajęć można modyfikować po konsultacji z osobą prowadzącą), a termin dostosowywany jest do każdego uczestnika indywidualnie.

Zapraszamy do wyboru indywidualnych zajęć z: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, trąbki, keyboardu fletu poprzecznego, perkusji oraz śpiewu.

Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”.

 

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

Poniżej zamieszczamy do pobrania wzory umów o świadczenie edukacyjnych przez GSPM

umowa zajęcia indywidualne

umowa zajęcia indywidualne

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

 

Informujemy, że w GSPM w roku szkolnym 2019/2020 pobiera od opłaty:

  • Zajęcia indywidualne – 120-180 zł miesięcznie – tygodniowo 1 x 30 min.
  • Zajęcia grupowe – 35 zł miesięcznie – tygodniowo 1 x 45 min.
  • Dla zajęć grupowych – pierwszy miesiąc 25 zł – kolejne 35 zł.
  • Rodzeństwo uczestniczące w zajęciach grupowych – pierwsza osoba – 35 zł miesięcznie, druga osoba – 25 zł miesięcznie, trzecia 15 zł miesięcznie, czarta osoba 5 zł miesięcznie.

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 691 142 298

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

O Stowarzyszeniu

Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach jest zrzeszeniem, którego głównym celem jest szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej wśród społeczności lokalnej gminy Głuchołazy.

Doradca

Doradca metodyczny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szymon Blaszyński

kontakt:
e-mail: blaszynski@censa.pl
telefon: 77/4391478 (dyżur w środy w godz. 12.00 – 12.45)

Zakres doradztwa:
– doradztwo przedmiotowe: nauczanie gry na fortepianie, prowadzenie jednorodnych zespołów muzycznych
– doradztwo problemowe: zarządzanie szkołą, wdrażanie zmian w zakresie szkolnictwa artystycznego