Zajęcia grupowe prowadzone Metodą Suzuki.

Metoda Suzuki polega na uczeniu dzieci gry na instrumentach muzycznych bez nut, wykorzystując do tego również rodziców- lekcje grupowe są jednym z elementów metody i opierają się głównie na zabawach oraz ćwiczeniach muzycznych.

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 4-7 lat przy udziale ich rodziców. Spotkania odbywają się w każdy piątek i trwają 45 min.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Marianne Kozak, nauczyciela klasy skrzypiec i wieloletniego pracownika Państwowej Szkoły Muzycznej im. Jerzego Hellera w Głuchołazach – absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec oraz posiadaczkę II stopnia kursu nauczania METODĄ SUZUKI.

 Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”.

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

 

Zajęcie grupowe z Przedszkola skierowane są do dzieci w wieku od 4-7 lat, bez udziału rodziców.

 

Podczas każdego spotkania prowadzone są ćwiczenia i zabawy, które mają za zadanie rozwinięcie jak największych predyspozycji dzieci- nie tylko muzycznych, ale także motorycznych (np. poczucie własnego ciała, rozróżnianie prawej i lewej strony), poznawczych (np. koncentracji uwagi, spostrzegania),  a przede wszystkim społecznych, dzięki działaniu w zespole.

Zajęcia są urozmaicane, dzięki wykorzystaniu różnorodnych, oryginalnych pomocy dydaktycznych.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę o godz. 15.50- 16.35 i prowadzone są mgr Esterę Gąsowską – Konieczną absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu specjalność: Prowadzenie Chórów i Zespołów Kameralnych oraz  Edukacja Muzyczna.

 

Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”.

 

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !

 

 

Zapraszamy!

Zajęcia grupowe ze Żłobka skierowane są do dzieci w wieku od 0-4 lat oraz ich rodziców.

Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, aby w jak najszerszy sposób rozwijać muzykalność i kreatywność dzieci, która stymulowana jest głównie dzięki aktywności rodziców przychodzących na spotkania. Zajęcia opierają się na śpiewaniu piosenek, graniu na instrumentach perkusyjnych, tańcu, ruchu, zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych- m.in. chusty Klanzy, która jest nieodłącznych elementem w pracy animatorów kultury na całym świecie.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę o godz. 14.55- 15.40 i prowadzone są przez mgr Esterę Gąsowską – Konieczną – absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w specjalność Prowadzenie Chórów i Zespołów Kameralnych oraz  Edukacja Muzyczna.

 

Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !