Poniżej zamieszczamy do pobrania wzory umów o świadczenie edukacyjnych przez GSPM

umowa zajęcia indywidualne

umowa zajęcia indywidualne

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !