Daily Archives: 23 sierpnia 2014

Komitet Rodzicielski

Skład Komitetu Rodzicielskiego 2015/2016:

Dagmara Czernecka - Mikołajczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Zborowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
Aneta Stajak - Sekretarz
Andrzej Łukaszewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kamila Kukiełka - Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Nogaj - Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Winiarski - Członek Komisji Rewizyjnej
Angelika Pietrzak - Skarbnik
Anna Grubiak - Księgowa