Monthly Archives: Wrzesień 2020

Zebranie Rodziców

Zapraszamy na  zebranie rodziców uczniów naszej szkoły.

 

Zebranie odbędzie się 29 września (wtorek) o godzinie 18.00 w auli budynku Liceum.

 

UWAGA – rodzice klas pierwszych

Przypominamy o obowiązku dostarczenia do szkoły zaświadczeń od lekarza pierwszego konaku,  o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły muzycznej. Honorujemy zaświadczenia wydane w formie tele-porady.

Zaświadczenia można zostawiać w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela prowadzącego.

Nowy plan zajęć grupowych od 21 września

Nowy plan zajęć teoretycznych obowiązujący od 21  września

Plan

 

Nowy nauczyciel prowadzący zajęcia Miłosz Markiewicz – zastępstwo za panią Esterę Gąsowską.