Szkolenie Rady Pedagogicznej

mgr Daniel Dramowicz, mgr Anna Dramowicz PSM I i II st. Olsztyn / SM i OSM Olsztyn „Czytanie a’vista w edukacji uczniów szkół muzycznych I stopnia” 24 stycznia  2017 godz. 9.30