Zajęcia grupowe ze Żłobka skierowane są do dzieci w wieku od 0-4 lat oraz ich rodziców.

Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, aby w jak najszerszy sposób rozwijać muzykalność i kreatywność dzieci, która stymulowana jest głównie dzięki aktywności rodziców przychodzących na spotkania. Zajęcia opierają się na śpiewaniu piosenek, graniu na instrumentach perkusyjnych, tańcu, ruchu, zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych- m.in. chusty Klanzy, która jest nieodłącznych elementem w pracy animatorów kultury na całym świecie.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę o godz. 14.55- 15.40 i prowadzone są przez mgr Esterę Gąsowską – Konieczną – absolwentkę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w specjalność Prowadzenie Chórów i Zespołów Kameralnych oraz  Edukacja Muzyczna.

 

Informacje dotyczące opłat oraz naszych promocji, znajdą Państwo w zakładce „Opłaty”

W przypadku chęci rozpoczęcia nauki prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły  – tel. 774391478

lub proszę pisać na

e-mail: glucholaskiespm@gmail.com

lub

Z A P R A S Z A M Y !