Zmiany rozporządzeń MEN “covid-19” dotyczące szkolnictwa artystycznego

Źródło: www.cea.art.pl