Wolontariat

Od 1 września 2014 roku, w ramach wolontariatu pracowniczego, działania naszej szkoły wspiera Pani ANNA SZYMANOWSKA – w poprzednich latach przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego.

Pani Anna Szymanowska jest autorem m.in. naszych plakatów koncertów oraz licznych materiałów i działań promocyjnych szkoły.