Witamy na stronie Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

Motto szkoły: Dobre wychowanie, rzetelna wiedza i umiejętności, radość, kreatywność i wrażliwość.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1951 roku jako ognisko muzyczne. Utworzona została 1 stycznia 1971 r., decyzją Ministra Kultury i Sztuki.

Organem prowadzącym i nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W szkole prowadzone są zajęcia nauki gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce oraz perkusji

17 czerwca 1995 roku szkoła przyjęła imię Jerzego Hellera

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Jerzego Hellera prowadzi naukę w cyklach 6 i 4 - letnim, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

 

Zakończenie roku – odbiór świadectw – harmonogram

UWAGA!  Ze względu na fakt, że świadectwa w przeważającej większości zostały już odebrane, zapraszamy pozostałe osoby w dniu 29.06.2020 (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00 do aktualnej siedziby szkoły. Pozostałe zasady bez zmian.

Szanowni Państwo!

  1. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 w bieżącym roku nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
  2. Świadectwa będą wręczane przez pracowników administracji i wybranych nauczycieli w terminach według podanego harmonogramu.
  3. Wręczenie odbywać się będzie na parterze budynku liceum ogólnokształcącego – aktualnej siedziby szkoły.
  4. Uczniowie wchodzą do budynku od ulicy Bohaterów Warszawy w maseczkach/przyłbicach zakrywających usta i nos. Poddają się procedurze pomiaru temperatury oraz dezynfekują dłonie. Po odbiorze świadectw i innych ewentualnych nagród opuszczają budynek wyjściem od strony boiska.
  5. Osoby wydające świadectwa, oprócz zakrytych ust i nosa również zobowiązane są do noszenia rękawiczek.
  6. Świadectwa nieodebrane w wyznaczonych terminach można podjąć z sekretariatu szkoły w innym dniu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym bądź mailowym z pracownikiem sekretariatu, z zachowaniem bezpiecznej procedury przebywania uczniów i innych osób w szkole.

Harmonogram odbioru świadectw PSM w Głuchołazach

UWAGA!

Absolwenci PSM I stopnia powinni być zaopatrzeni we własny długopis lub pióro (w celu potwierdzenia podpisem odebrania świadectwa ukończenia szkoły)

Dyrektor Szkoły – Szymon Blaszyński

Procedura przebywania na terenie PSM w Głuchołazach

Informujemy, że w dniu 10.06.2020 r. została wprowadzona „Procedura przebywania na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach”.

Procedura przebywania na terenie PSM Głuchołazy

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uwzględnienie ww. procedur podczas wizyt na terenie szkoły

Dziękujemy!

Wypożyczone instrumenty muzyczne – informacja

Uczniowie klas najstarszych zwracają wypożyczone instrumenty w terminie do 24 czerwca 2020 r.(środa) Umawiają wcześniej godziny zwrotu z sekretariatem szkoły (informacja w godz. 10-14).

Pozostali uczniowie proszeni są o pozostawienie na czas wakacji wypożyczonych instrumentów w domach.

Na czas wakacji (lipiec, sierpień) uczniowie zwolnieni są z opłat za wypożyczenie instrumentów.

Biblioteka – procedura, zwroty materiałów

Informujemy, że od dnia 10 czerwca 2020 r. obowiązuje w szkole „Wewnętrzna procedura przebywania w bibliotece Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach

Procedura biblioteka PSM Głuchołazy

W związku z powyższym prosimy uczniów klas najstarszych o zdanie nut/książek do biblioteki w dniach od 16-18 czerwca 2020 r. w godz. 14-17. Prosimy o umówienie godziny zwrotu z sekretariatem szkoły(informacja w godz. 10-14 lub drogą mailową u Pani Elżbiety Taczały: elzbietat@psmglucholazy.pl)

UWAGA! Pozostali uczniowie proszeni są o pozostawienie na czas wakacji wypożyczonych nut/książek w domach i dokonanie rozliczenia z biblioteką we wrześniu – po rozpoczęciu n0wego roku szkolnego.

Dziękujemy

 

 

 

Rekrutacja – instrumenty muzyczne, nauczyciele i przedmioty

Zapraszamy do zapoznania się z filmami prezentującymi instrumenty muzyczne oraz nauczycieli i przedmioty w PSM w Głuchołazach /źródło serwis YouTube/

FORTEPIAN – Joanna Tarnowska

AKORDEON – Andrzej Tabiś

SKRZYPCE – Marianna Kozak

WIOLONCZELA – Kamila Brajewska

FLET – Anna Syposz

SAKSOFON I KLARNET – Henryk Wezner

TRĄBKA – Władysław Wojtyła

PERKUSJA – Jan Wezner 

CHÓR – Estera Gąsowska

ZESPÓŁ ORKIESTROWY – Krzysztof Sala

12 czerwca 2020 – wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem planu pracy szkoły dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dotyczy to również zajęć prowadzonych zdalnie.

Oceny roczne – możliwość zapoznania się

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie!

Uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z przewidywanymi ocenami rocznymi w e-dzienniku.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielem danego przedmiotu poprzez e-dziennik lub platformę Google Classroom.

Dyrektor Szkoły 

Szymon Blaszyński

Konsultacje dla uczniów klas najstarszych od 1.06.2020

Informujemy, że od dnia 1.06.2020 r., możliwe są konsultacje z przedmiotu instrument główny dla uczniów kończących szkołę, którzy przystępują do egzaminu do szkoły muzycznej II stopnia.

Konsultacje odbywać się będą w aktualnej siedzibie szkoły.

Szkoły artystyczne nie przewidują konsultacji w powyższej formie z innych przedmiotów oraz dla uczniów klas młodszych (chyba, że osoba zdaje do szkoły muzycznej II stopnia).

Konsultacje odbywają się tylko na wniosek złożony osobno przez Rodzica i Nauczyciela na dwa dni przed terminem oraz po złożeniu stosowych oświadczeń. Wymagane jest zapoznanie się z „Wewnętrzną procedurą przebywania na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach” oraz jej stosowanie.

Wewnętrzna procedura konsultacje

Wniosek Rodzica o konsultacje

Oświadczenie Rodzica konsultacje

Wniosek Nauczyciela o konsultacje

Oświadczenie Nauczyciela konsultacje

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Źródło: www.gov.pl

Anoniowa ankieta ewaluacyjna

W związku z prowadzoną w szkole ewaluacją wewnętrzną obejmującą temat: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednorazowe wypełnienie przez Uczniów oraz Rodziców anonimowej ankiety ewaluacyjnej w terminie do 30 maja 2020 r.

Dziękujemy bardzo, Państwa odpowiedzi przyczynią się do jak najlepszego funkcjonowania szkoły z punktu widzenia Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Ankiety dostępne po zalogowaniu w zakładce: UCZNIOWIE/Strefa rodzica

Hasło do „strefy Rodzica” znajdą Państwo w wiadomości przekazanej przez dziennik elektroniczny.