Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

Category Archives: O szkole

Rada pedagogiczna

Szymon Blaszyński – fortepian, fortepian dodatkowy – dyrektor szkoły

Sylwia Bociek – flet

Gabriela Dulęba – rytmika

Paweł Kaliciński – gitara

Jan Kantner – saksofon, zespół, zajęcia sekcyjne

Marianna Kozak – skrzypce, zespół kameralny

Klaudiusz Lisoń – trąbka

Małgorzata Łysiak – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

Jarosław Jasiura – kształcenie słuchu, zespół Orffa, solfeż dla najmłodszych,

Estera Michura – kształcenie słuchu, chór

Kamila Opilo – wiolonczela

Anna Orzechowska – fortepian, fortepian dodatkowy, duet, akompaniament

Aleksandra Redziak – kształcenie słuchu,  audycje muzyczne, chór, warsztat słuchu

Anna Syposz – flet

Andrzej Tabiś – akordeon, zespół akordeonowy

Elżbieta Taczała – biblioteka

Joanna Tarnowska – fortepian, fortepian dodatkowy, kierownik sekcji instrumentalnej

Henryk Wezner – klarnet

Iwona Wilczyńska – perkusja, zespół

Władysław Wojtyła – trąbka, zespół

Anna Zabłocka – fortepian, fortepian dodatkowy, duet

Dominik Zabłocki – akompaniament

 

stan na 1.03.2022 r.

aktualna lista  – BIP

Wolontariat

Od 1 września 2014 roku, w ramach wolontariatu pracowniczego, działania naszej szkoły wspiera Pani ANNA SZYMANOWSKA – w poprzednich latach przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego.

Pani Anna Szymanowska jest autorem m.in. naszych plakatów koncertów oraz licznych materiałów i działań promocyjnych szkoły.

Dyrektor

mgr Szymon Blaszyński
P2mn

Nasi partnerzy

 

jarmula

aliorlogo

gissnetlogo

stefczyklogo

muzalogo

Indeks nazwisk od 1971 roku

Poniżej prezentujemy listę wszystkich absolwentów naszej szkoły z podziałem na lata począwszy od 1971 roku.

1971/1972
Czerwiński Maciej
Dziudziowski Zbigniew
Pisarska Lidia
Krajewska Leokadia
Staniek Barbara
Staniek Marek

Tabla

Poniżej prezentujemy zdjęcia tablet z praktycznie całego okresu działalności Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach.

 

Absolwenci 1961/1962

GENEZA POWSTANIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. JERZEGO HELLERA W GŁUCHOŁAZACH

Szkoła rycina

Działalność PSM I st. im. J. Hellera w Głuchołazach datuje się od dnia 12 kwietnia 1951 roku. Wówczas zarządzeniem ministra kultury i sztuki powołano do życia Państwowe Ognisko Muzyczne. Wydarzenie to było poprzedzone kilkuletnim, dynamicznym rozwojem kultury muzycznej na terenie miasta. Przed 1945 rokiem szkolnictwo muzyczne na Opolszczyźnie sprowadzało się zaledwie do 4-letnich szkół muzycznych, które były przeważnie prywatne. Początki powojennego nauczania muzyki w Głuchołazach sięgają roku 1949. Wtedy to ówczesny kierownik Domu Kultury Adolf Stawosz zorganizował orkiestrę smyczkową. Zespół ten był jednak niekompletny, a umiejętności instrumentalistów niezadowalające. Sytuacja ta zrodziła pomysł powołania do życia placówki kształcenia muzycznego. W listopadzie 1949 roku powstało w budynku miejskim Domu Kultury Miejskie Ognisko Muzyczne. W latach 1949 – 1950 utworzono na Opolszczyźnie wiele ognisk muzycznych. Były one popierane i częściowo dotowane przez państwo. Większość z nich jednak z powodów ekonomicznych była zmuszona szybko ukończyć swą działalność.

Opolszczyzna została w ten sposób pozbawiona na okres kilku lat placówek, które niewątpliwie mogły przyczynić się do upowszechniania kultury muzycznej. Miejskie Ognisko Muzyczne w Głuchołazach mimo podobnych trudności nie podzieliło losu większości placówek tego typu, utrzymało swoją działalność, a w 1951 roku zostało upaństwowione. Od tego czasu placówka usamodzielniła się. Powstały klasy akordeonu, śpiewu solowego, skrzypiec, gitary, klarnetu, trąbki i fortepianu. Kadrę pedagogiczną stanowili wykwalifikowani nauczyciele, nie było więc przeszkód, aby starać się o uzyskanie przez tę placówkę statusu państwowej szkoły muzycznej. Na wniosek Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Opolu i przy jego poparciu decyzją Ministra Kultury i sztuki Państwowe Ognisko Muzyczne w Głuchołazach zostało z dniem l stycznia 1971 roku przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Pierwszym dyrektorem szkoły była Janina Lempke, a od września 1974 roku -absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – mgr Anna Wołoszyk. W szkole kształciło się coraz więcej uczniów. Rozbudowano klasę instrumentów dętych, drewnianych, blaszanych oraz perkusyjnych. Powstał chór, młodzieżowa orkiestra dęta, zespól fletowy i akordeonowy.

Anna WołoszykAnna Wołoszyk – dyrektor szkoły w latach 1974 – 2004

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły władze miasta odpowiadając na coraz większe potrzeby szkoły przekazały jej dnia 15 listopada 1990 roku większy budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 2. Dnia 13 czerwca 1995 roku Minister Kultury i Sztuki nadaje szkole imię Jerzego Hellera. To on właśnie, zauroczony zielonym przygranicznym miasteczkiem Głuchołazy, w 1990 roku był inicjatorem powstania Międzynarodowych Kursów Muzycznych. Po przeprowadzeniu remontu i modernizacji budynku Szkoła Muzyczna w Głuchołazach jest jedną z najpiękniejszych szkół muzycznych na Opolszczyźnie. Obecnie szkoła prowadzona i nadzorowana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do szkoły każdego roku uczęszcza około 120 uczniów. Kształcenie w szkole ma charakter umuzykalniający a placówka przygotowuje swoich uczniów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia. Od dnia 1 września 2004 r. funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach pełni mgr Szymon Blaszyński.

JERZY HELLER

Urodził się 30 listopada 1930 r. w malowniczo położonym Okocimiu powiat Brzesko. Ojciec był urzędnikiem w pobliskim browarze a matka nauczycielką w przyfabrycznej szkole. Spokojne dzieciństwo, które spędzał wraz z siostrą Ireną w cieple rodzinnego domu, życzliwości otoczenia i bezpieczeństwie przerwał 1 września 1939 r. wybuch II wojny światowej. Rodzina Hellerów w poszukiwaniu schronienia przenosi się do Kielc. Tam też rozpoczyna Jerzy naukę w szkole podstawowej a potem w liceum, które kończy po powrocie do Brzeska. Już w szkole średniej zaczęły kształtować się zainteresowania i pasje, którym oprócz ukochanej muzyki oddawał się przez całe życie: fotografia i języki obce. W roku 1949 rozpoczyna Jerzy Heller studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale prawa. Po trzech latach podejmuje pracę w Banku Rolnym w Krakowie. Nie przestaje studiować a pracę zarobkową łączy także z nauką w średniej szkole muzycznej gdzie jego kolegą był Krzysztof Penderecki.

W roku 1954 rezygnuje z pracy w banku i podejmuje studia muzyczne. Koledzy bankowcy w pamiątkowym albumie życzą Kochanemu Koledze “powodzenia na umiłowanym polu muzyki”. Po roku wznawia studia prawnicze gdzie w 1958 r. uzyskuje dyplom ukończenia i tytuł magistra prawa. W tym samym roku kończy również Wyższe Studia Artystyczne gdzie uzyskał tytuł dyplomowanego muzyka artysty w zakresie nauczycielsko – instruktorskim w sekcji akompaniamentu. Pierwszą pracę dydaktyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej nr 2 w Krakowie – Nowej Hucie.

W 1963 r. przeniósł się do Opola, poślubił panią Celinę, która z zawodu jest pedagogiem pianistą i rozpoczął wraz z żoną pracę w tamtejszej Szkole Muzycznej. Po roku powierzono mu odpowiedzialną funkcję zastępcy dyrektora, a w roku 1981 powołano na stanowisko dyrektora w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

Patron-2

Jako dyrektor Jerzy Heller posiadał duże umiejętności organizatorskie i doświadczenie pedagogiczne, umiejętnie kierował zespołem nauczycielskim, był mistrzem w rozwiązywaniu konfliktów, cechował go takt i wielka kultura osobista, posiadał niezaprzeczalny autorytet wśród pracowników i uczniów nie tylko w kierowanej przez siebie szkole lecz również i w województwie. Te wszystkie cechy a także czynne zaangażowanie w życie kulturalne Opolszczyzny jak również szczególna sympatia dla Głuchołaz zaowocowały w 1990 r., kiedy to wspólnie z Anną Wołoszyk ówczesną dyrektor szkoły, uzgodnili powołanie I Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Głuchołazach. Jerzy Heller miał kontakt z takimi uczelniami jak: Wrocław, Kraków, Kielce, Warszawa, Budapeszt i Berlin. W swojej karierze był nauczycielem, akompaniatorem, dyrektorem, prezesem Stowarzyszenia Polskiej Artystyki Muzycznej i koordynatorem Okręgowego Zespołu Medyczno – Programowego. Pan Jerzy uwielbiał młodzież muzyczną. Był pasjonatem pracy dydakryczno-wychowawczej. Szczególnie cenił uczniów uzdolnionych, lubiących muzykować i uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. Tych otaczał osobistą opieką. Ścisły kontakt z państwem Hellerami mieli Włodzimierz Skonieczny i Jan Dolny, któremu pan Jerzy akompaniował.

W roku 1987 Jerzy Heller postanowił przejść na emeryturę. Odchodząc otrzymał podziękowania od wojewody opolskiego i grona pedagogicznego. Zmarł 16 listopada 1992 r. Został pochowany na cmentarzu w Opolu. Jerzy Heller otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień a są to m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania, dyplom prezydenta miasta Opola i wpis do księgi zasłużonych miasta Opola. W obliczu licznych zasług i pomocy a także promocji Głuchołaskiej Szkoły Muzycznej, dnia 17 czerwca 1995 r. szkoła przyjęła imię Jerzego Hellera i od tego czasu jej pełna nazwa brzmi: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Jerzego Hellera w Głuchołazach.

 

O nas

Baza szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera leży w liczącym niecałe 15 tysięcy mieszkańców miasteczku przygranicznym regionu opolskiego – Głuchołazach. Od strony południowej miejscowość okalają góry Opawskie co ongiś stanowiło o charakterze uzdrowiskowym tego miejsca.

Głuchołazy z lotu ptaka FOTO - Stanisław Ludwa

Głuchołazy z lotu ptaka – foto S. Ludwa

Szkoła położona jest niedaleko centrum, przy jednej z głównych ulic Głuchołaz. Wpisana jest przez organ prowadzący do rejestru szkół pod numerem 0804 s. Znajduje się w budynku przedwojennym, dwupiętrowym, posiadającym podpiwniczenie, strych i niezależną kotłownię CO. Powierzchnia użytkowa wynosi 425,78 m2. W roku 1994 został poddany kapitalnemu remontowi dach, a w 1997 r. odnowiono elewację i wymieniono okna.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Głuchołazach od roku 1971 do 1991 mieściła się przy ul. 15 grudnia 7. Był to budynek dwupiętrowy o powierzchni pomieszczeń 460 m2. Wnętrze budynku było kilkakrotnie przerabiane w celu dostosowania go do potrzeb szkoły. Uzyskano 9 pomieszczeń lekcyjnych; salę koncertową, bibliotekę, 2 magazyny na instrumenty muzyczne. Przyjmowano coraz większą liczbę uczniów i utworzono klasę instrumentów perkusyjnych
Zakupiono wówczas nowe instrumenty, pomoce naukowe. Bibliotekę szkolną wyposażono w najnowszą literaturę muzyczną.

Dawna siedziba POM i PSM przy ul. 15-tego grudnia 7 w Głuchołazach (1975)

Dawna siedziba POM i PSM przy ul. 15-tego grudnia 7 w Głuchołazach (1975)

W miarę rozwoju szkoły (nabór coraz większej ilości uczniów i zatrudnienie nowych pedagogów), z roku na rok rozrastała się baza materialna. Przybywało instrumentów muzycznych, sprzętu audio-wizualnego, pomocy naukowych. Z tego też powodu szkoła zaczęła borykać się z trudnościami lokalowymi. Pomimo remontów i przeróbek budynek był wciąż za mały. Wówczas to władze miasta na podstawie uchwały Nr XIX 127/91 z dnia 17 października 1991 roku, przekazały budynek znajdujący się przy ul. Bohaterów Warszawy 2 (dotychczasowy żłobek) na działalność szkoły. Szkoła funkcjonuje w nim do dzisiejszego dnia.

Jest to budynek trzykondygnacyjny. Powierzchnia całkowita wszystkich pomieszczeń wynosi 726,78m2. Od 20 października 1991 roku trwał remont. Na parterze powstała piękna sala kameralna mieszcząca 100 osób widowni. Przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, pomalowano całą szkołę i wmurowano kraty.

Przeprowadzka nastąpiła w XI 1991 roku. Uczniowie szkoły pomagali w przenoszeniu lekkich instrumentów muzycznych, pomocy naukowych, biblioteki szkolnej, dokumentów sekretariatu i księgowości.

Dużo pracy włożyli nauczyciele i ich rodziny, pracownicy administracji i obsługi, członkowie Rady Rodziców, rodzice oraz mieszkańcy miasta.

Obecna siedziba PSM w Głuchołazach, przy ul. Bohaterów Warszawy 2

Obecna siedziba szkoły

W budynku mieści się 20 pomieszczeń w tym 13 sal dydaktycznych. Na parterze znajduje się sala kameralna, sala do zajęć teoretycznych, sala do zajęć indywidualnych oraz pokój nauczycielski. Na pierwszym piętrze mieści się gabinet dyrektora, sekretariat oraz 3 sale do zajęć indywidualnych, na drugim piętrze – sala przedmiotów teoretycznych, biblioteka, 3 sale do zajęć indywidualnych, oraz magazyn instrumentów muzycznych. W 2000 roku po gruntownym remoncie oddano do użytku 2 duże sale na najniższej kondygnacji budynku.

 

Szkoła muzyczna w Głuchołazach jest dobrze zaopatrzona w instrumenty muzyczne, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, nuty, oraz sprzęt biurowy. Na przestrzeni kilkunastu lat swej działalności szkoła zgromadziła zadowalającą bazę materialną. Dyrekcja szkoły przywiązuje bardzo dużą wagę do jej rozwoju, szczególnie dba o wyposażenie w instrumenty muzyczne i sprzęt audio-wizualny. Dyrekcja szkoły zadbała o jej estetyczny wygląd, w ogrodzie posadzono krzewy ozdobne i kwiaty. Natomiast wewnątrz szkoły, sale lekcyjne i korytarze wyłożone są wykładziną dywanową, co daje wrażenie przytulności i spokoju.

W szkole stworzono bardzo dobre warunki do nauki i pracy.

PSM Głuchołazy

Struktura szkoły

Podstawową działalnością szkoły jest kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży – nauka gry na wybranych instrumentach. Przeciętnie szkoła kształci około 120 uczniów w cyklu 6 i 4 letnim.Nauka w szkole trwa:

– w cyklu 6 – letnim – 6 lat
– w cyklu 4 – letnim – 4 lata

Szkoła prowadzi naukę w następujących klasach instrumentów:
a) w cyklu 6-letnim: fortepian, skrzypce, akordeon, perkusja, instrumenty dęte drewniane i blaszane,
b) w cyklu 4-letnim: fortepian, skrzypce, akordeon, perkusja, instrumenty dęte drewniane i blaszane.

Szkoła ma charakter umuzykalniąjący i nie daje uprawnień zawodowych.

Zatrudnionych jest w niej 18 nauczycieli (łącznie z dyrektorem) – 5 na pełnych etatach i 13 w niepełnym wymiarze. Szkoła zatrudnia także 7 osób obsługi w tym: księgową, sekretarkę, konserwatora, stroiciela i woźne.

 Szkoła realizuje ponad 260 godzin dydaktycznych w wymiarze tygodniowym.

Organizacja pracy szkoły

– Szkoła pracuje w cyklu pięciodniowym.
– Budynek szkoły otwarty jest w godzinach od 8.00 do 21.00.
– Sekretariat czynny jest od 8.00 do 16.00.
– Biblioteka szkolna pracuje w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 14.40 do 17.30.
– Dyrektor przyjmuje skargi i zażalenia we wtorki i czwartki w godzinach 12.00 – 14.00

Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone podstawie programowej i statucie szkoły a w szczególności:
a) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji ucznia,
b) naucza podstaw gry na instrumencie,
c) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
d) kształci wyobraźnię artystyczną i rozwija naturalną potrzebę ekspresji twórczej ucznia,
e) przygotowuje ucznia do publicznych występów estradowych i zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym,
f) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna,
g) oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
h) przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.
2. Szkoła realizuje powyższe cele poprzez:
a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
b) organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów,
c) organizowanie imprez prezentujących kulturę muzyczną, kształtujących poczucie piękna i wrażliwość na sztukę,
d) uczestniczenie uczniów w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach na różnych szczeblach (regionalnych, makroregionalnych, okręgowych,
ogólnopolskich),
e) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej.

Jakość pracy

Jakość pracy w Szkole Muzycznej w Głuchołazach w ostatnich latach znacząco wzrosła. Dzieje się tak za sprawą uzupełnienia wykształcenia części kadry a także poprzez przyjęcie do pracy młodych, wykształconych i wykwalifikowanych nauczycieli. Dzięki temu jakość usług edukacyjnych i standardy nauczania są coraz wyższe. Szkoła zapewnia dzieciom udział w konkursach, przesłuchaniach a także warsztatach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Daje również wiele możliwości prezentacji własnych umiejętności poprzez udział w koncertach w środowisku, a także w imprezach okolicznościowych miasta. Rzutuje to na coraz lepsze warunki rozwoju ucznia, co umożliwia mu potencjalny sukces w dalszej edukacji muzycznej. Odzwierciedla się to najwyraźniej w sukcesach odnoszonych przez uczniów na konkursach i przesłuchaniach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego.

Współpraca ze środowiskiem

Państwowa Szkoła Muzyczna w Głuchołazach współpracuje m.in. z:

– Urzędem Miejskim w Głuchołazach,
– Centrum Kultury w Głuchołazach,
– Szkołami i przedszkolami miasta i gminy Głuchołazy,
– Głuchołaskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzyki,
– Ośrodkiem rehabilitacyjno – wypoczynkowym “Skowronek” w Głuchołazach,
– Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im W. Lutosławskiego w Nysie,
– Nyskim Domem Kultury,
– Szkołą muzyczną w Zlatych Horach (Czechy),
– Szkołą muzyczną w Żeliezovcach (Słowacja).

Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Głuchołazach

W latach 1990-2010 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach była współorganizatorem Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach. Powstały one z inicjatywy Jerzego Hellera oraz ówczesnej Dyrektor Szkoły Anny Wołoszyk. Ideę kursów z zamiłowaniem do Głuchołaz po śmierci męża propagowała  prezes Towarzystwa Międzynarodowych Kursów muzycznych w Głuchołazach – Celina Hellerowa. Dyrektorem artystycznym był prof. Tomasz Tomaszewski. Kursem od strony organizacyjnej  przez wiele lat zajmował się Roman Bajgert przy współudziale Ruth Wochnik. W latach 2005 – 2008 funkcję kierownika kursu pełnił Dyrektor Szkoły w Głuchołazach – Szymon Blaszyński. Kurs bardzo wspierała kolejna prezes Towarzystwa – Barbara Pietrakowska – Ołdak. Wtedy powstały m.in. strona internetowa kursu www.kurs.opole.pl oraz równolegle, festiwal – Śląskie Lato Muzyczne.

Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Głuchołazach przeznaczone były dla szczególnie uzdolnionej muzycznie młodzieży – uczniów i studentów szkół i akademii muzy­cznych z kraju i zagranicy. Prowadzone były zajęcia w następujących  specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian, oraz zespoły kameralne. Młodzi muzycy pracowali pod kierunkiem wybitnych pedagogów i wykładowców akademii i szkół muzycznych. Wśród nich byli między innymi:

 1. Tomasz Tomaszewski – Uniwersytet Sztuki w Berlinie, Opera w Berlinie,
 2. Fabio Bidini – Uniwersytet Sztuki w Berlinie,
 3. Alicja Paleta Bugaj – Akademia Muzyczna w Warszawie,
 4. mgr Celina Hellerowa – PSM I i II stopnia w Opolu,
 5. Claude Lelong – Ecole Normal De Musique de Paris,
 6. Catalin Ilea – Uniwersytet Sztuki w Berlinie,
 7. Matias de Oliveira Pinto – Uniwersytet Sztuki w Berlinie,
 8. Michael Wolf – Uniwersytet Sztuki w Berlinie,
 9. Włodzimierz Promiński – Akademia Muzyczna w Warszawie/filia Białystok,

Doskonalili oni umiejętności warsztatowe uczestników oraz pracowali nad interpretacją wybranych utworów, traktując je jako przygoto­wanie do udziału w znaczących konkursach i przesłuchaniach międzynarodowych. Kursanci mieli też możliwość konfrontacji swoich umiejętności instru­mentalnych z umiejętnościami rówieśników podczas koncertów odbywają­cych się w licznych miastach regionu: Głuchołazach, Opolu, Nysie, Brzegu, Mosznej a także w Czechach. Wszystkie koncerty były otwarte dla społeczeństwa, a ich coroczny cykl gromadził już stałą, ciągle powiększającą się rzeszę odbiorców.

Równie ważnym elementem była wzajemna integracja młodzieży muzycznej w różnym wieku z różnych krajów oraz poznanie przez nią polskiej kultury – muzycznej i materialnej oraz duchowej.

Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Głuchołazach organizowane były pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w miesiącu sierpniu. W roku 2009 odbyła się XX edycja Kursu. Zadanie to przez lata było współorganizowane  przez Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Głuchołazach, Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach oraz Uniwersytet Sztuki w Berlinie. W kursie brało udział około 100 uczestników w tym do 40 zagranicznych (Niemcy, Francja, Japonia, Czechy).  Szacowana liczba odbiorców koncertów to 1300 osób.

W roku 2010 kierownictwo nad kursem objęła Katarzyna Sokołowska. Obecnie, od roku 2011, staraniem Towarzystwa Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera kurs w formule głuchołaskiej odbywa się w Opolu.

Polsko – Czeskie Konfrontacje Najmłodszych Flecistów

Organizatorem konfrontacji jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach. Powstały z inicjatywy dyrektora szkoły Szymona Blaszyńskiego. Konfrontacje odbywają się od 2006 r. Jest to impreza cykliczna, która aktualnie odbywa się w cyklu dwuletnim. Konfrontacje przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych I stopnia znajdujących się na terenie Polski i Czech.

Spotkania najmłodszych flecistów z doświadczonymi pedagogami mają na celu:

 1. Popularyzację fletu i prezentację umiejętności młodzieży;
 2. Rozwijanie uzdolnień oraz prezentacja osiągnięć artystycznych;
 3. Umożliwienie najmłodszym wykonawcom sprawdzenia swoich możliwości i poddanie ich ocenie;
 4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w warsztatach, wykładach, seminariach oraz wymianę doświadczeń polskich i czeskich pedagogów;
 5. Doskonalenie umiejętności oceniania przez nauczycieli;
 6. Poszerzenie znajomości repertuaru;
 7. Nawiązanie współpracy pedagogicznej w ramach Euroregionu

Przesłuchania odbywają się w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 2. Polsko – Czeskie Konfrontacje Najmłodszych Flecistów posiadają wpis do kalendarza Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przegląd Smyczkowych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia Regionu Opolskiego

Inicjatywa przeglądu powstała w 2013 roku jako odpowiedź na zapowiadany kierunek zmian w szkolnictwie artystycznym. Przegląd powstał z inicjatywy dyrektora szkoły Szymona Blaszyńskiego.

Cele przeglądu:

1. Popularyzacja muzykowania zespołowego i prezentacja umiejętności dzieci i młodzieży;
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i uczniów poprzez udział w seminarium i warsztatach, wymianę doświadczeń pedagogów oraz kształtowanie umiejętności oceniania;
3. Poszerzenie znajomości repertuaru;
4. Rozwój zespołów smyczkowych w regionie

Przegląd odbywa się w cyklu dwuletnim.  Przegląd połączony jest z seminarium i warsztatami regionalnymi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sala kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach

Komitet Rodzicielski

Skład Komitetu Rodzicielskiego 2018/2019

Łukasz Winiarski 		- Przewodniczący 
Małgorzata Zborowska 		- Zastępca Przewodniczącego
Aneta Stajak 			- Sekretarz
Andrzej Łukaszewski 		- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kamila Kukiełka 		- Członek Komisji Rewizyjnej
Magdalena Nogaj 		- Członek Komisji Rewizyjnej

Angelika Pietrzak 		- Skarbnik - wolontariat
Anna Grubiak 			- Księgowa - wolontariat
Anna Szymanowska		- Grafika - wolontariat

Click to listen highlighted text!