Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

Category Archives: Historia

GENEZA POWSTANIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. JERZEGO HELLERA W GŁUCHOŁAZACH

Szkoła rycina

Działalność PSM I st. im. J. Hellera w Głuchołazach datuje się od dnia 12 kwietnia 1951 roku. Wówczas zarządzeniem ministra kultury i sztuki powołano do życia Państwowe Ognisko Muzyczne. Wydarzenie to było poprzedzone kilkuletnim, dynamicznym rozwojem kultury muzycznej na terenie miasta. Przed 1945 rokiem szkolnictwo muzyczne na Opolszczyźnie sprowadzało się zaledwie do 4-letnich szkół muzycznych, które były przeważnie prywatne. Początki powojennego nauczania muzyki w Głuchołazach sięgają roku 1949. Wtedy to ówczesny kierownik Domu Kultury Adolf Stawosz zorganizował orkiestrę smyczkową. Zespół ten był jednak niekompletny, a umiejętności instrumentalistów niezadowalające. Sytuacja ta zrodziła pomysł powołania do życia placówki kształcenia muzycznego. W listopadzie 1949 roku powstało w budynku miejskim Domu Kultury Miejskie Ognisko Muzyczne. W latach 1949 – 1950 utworzono na Opolszczyźnie wiele ognisk muzycznych. Były one popierane i częściowo dotowane przez państwo. Większość z nich jednak z powodów ekonomicznych była zmuszona szybko ukończyć swą działalność.

Opolszczyzna została w ten sposób pozbawiona na okres kilku lat placówek, które niewątpliwie mogły przyczynić się do upowszechniania kultury muzycznej. Miejskie Ognisko Muzyczne w Głuchołazach mimo podobnych trudności nie podzieliło losu większości placówek tego typu, utrzymało swoją działalność, a w 1951 roku zostało upaństwowione. Od tego czasu placówka usamodzielniła się. Powstały klasy akordeonu, śpiewu solowego, skrzypiec, gitary, klarnetu, trąbki i fortepianu. Kadrę pedagogiczną stanowili wykwalifikowani nauczyciele, nie było więc przeszkód, aby starać się o uzyskanie przez tę placówkę statusu państwowej szkoły muzycznej. Na wniosek Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Opolu i przy jego poparciu decyzją Ministra Kultury i sztuki Państwowe Ognisko Muzyczne w Głuchołazach zostało z dniem l stycznia 1971 roku przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Pierwszym dyrektorem szkoły była Janina Lempke, a od września 1974 roku -absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku – mgr Anna Wołoszyk. W szkole kształciło się coraz więcej uczniów. Rozbudowano klasę instrumentów dętych, drewnianych, blaszanych oraz perkusyjnych. Powstał chór, młodzieżowa orkiestra dęta, zespól fletowy i akordeonowy.

Anna WołoszykAnna Wołoszyk – dyrektor szkoły w latach 1974 – 2004

Dzięki staraniom dyrekcji szkoły władze miasta odpowiadając na coraz większe potrzeby szkoły przekazały jej dnia 15 listopada 1990 roku większy budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 2. Dnia 13 czerwca 1995 roku Minister Kultury i Sztuki nadaje szkole imię Jerzego Hellera. To on właśnie, zauroczony zielonym przygranicznym miasteczkiem Głuchołazy, w 1990 roku był inicjatorem powstania Międzynarodowych Kursów Muzycznych. Po przeprowadzeniu remontu i modernizacji budynku Szkoła Muzyczna w Głuchołazach jest jedną z najpiękniejszych szkół muzycznych na Opolszczyźnie. Obecnie szkoła prowadzona i nadzorowana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do szkoły każdego roku uczęszcza około 120 uczniów. Kształcenie w szkole ma charakter umuzykalniający a placówka przygotowuje swoich uczniów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia. Od dnia 1 września 2004 r. funkcję dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach pełni mgr Szymon Blaszyński.

Click to listen highlighted text!