Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

JERZY HELLER

Urodził się 30 listopada 1930 r. w malowniczo położonym Okocimiu powiat Brzesko. Ojciec był urzędnikiem w pobliskim browarze a matka nauczycielką w przyfabrycznej szkole. Spokojne dzieciństwo, które spędzał wraz z siostrą Ireną w cieple rodzinnego domu, życzliwości otoczenia i bezpieczeństwie przerwał 1 września 1939 r. wybuch II wojny światowej. Rodzina Hellerów w poszukiwaniu schronienia przenosi się do Kielc. Tam też rozpoczyna Jerzy naukę w szkole podstawowej a potem w liceum, które kończy po powrocie do Brzeska. Już w szkole średniej zaczęły kształtować się zainteresowania i pasje, którym oprócz ukochanej muzyki oddawał się przez całe życie: fotografia i języki obce. W roku 1949 rozpoczyna Jerzy Heller studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale prawa. Po trzech latach podejmuje pracę w Banku Rolnym w Krakowie. Nie przestaje studiować a pracę zarobkową łączy także z nauką w średniej szkole muzycznej gdzie jego kolegą był Krzysztof Penderecki.

W roku 1954 rezygnuje z pracy w banku i podejmuje studia muzyczne. Koledzy bankowcy w pamiątkowym albumie życzą Kochanemu Koledze “powodzenia na umiłowanym polu muzyki”. Po roku wznawia studia prawnicze gdzie w 1958 r. uzyskuje dyplom ukończenia i tytuł magistra prawa. W tym samym roku kończy również Wyższe Studia Artystyczne gdzie uzyskał tytuł dyplomowanego muzyka artysty w zakresie nauczycielsko – instruktorskim w sekcji akompaniamentu. Pierwszą pracę dydaktyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej nr 2 w Krakowie – Nowej Hucie.

W 1963 r. przeniósł się do Opola, poślubił panią Celinę, która z zawodu jest pedagogiem pianistą i rozpoczął wraz z żoną pracę w tamtejszej Szkole Muzycznej. Po roku powierzono mu odpowiedzialną funkcję zastępcy dyrektora, a w roku 1981 powołano na stanowisko dyrektora w PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

Patron-2

Jako dyrektor Jerzy Heller posiadał duże umiejętności organizatorskie i doświadczenie pedagogiczne, umiejętnie kierował zespołem nauczycielskim, był mistrzem w rozwiązywaniu konfliktów, cechował go takt i wielka kultura osobista, posiadał niezaprzeczalny autorytet wśród pracowników i uczniów nie tylko w kierowanej przez siebie szkole lecz również i w województwie. Te wszystkie cechy a także czynne zaangażowanie w życie kulturalne Opolszczyzny jak również szczególna sympatia dla Głuchołaz zaowocowały w 1990 r., kiedy to wspólnie z Anną Wołoszyk ówczesną dyrektor szkoły, uzgodnili powołanie I Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Głuchołazach. Jerzy Heller miał kontakt z takimi uczelniami jak: Wrocław, Kraków, Kielce, Warszawa, Budapeszt i Berlin. W swojej karierze był nauczycielem, akompaniatorem, dyrektorem, prezesem Stowarzyszenia Polskiej Artystyki Muzycznej i koordynatorem Okręgowego Zespołu Medyczno – Programowego. Pan Jerzy uwielbiał młodzież muzyczną. Był pasjonatem pracy dydakryczno-wychowawczej. Szczególnie cenił uczniów uzdolnionych, lubiących muzykować i uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. Tych otaczał osobistą opieką. Ścisły kontakt z państwem Hellerami mieli Włodzimierz Skonieczny i Jan Dolny, któremu pan Jerzy akompaniował.

W roku 1987 Jerzy Heller postanowił przejść na emeryturę. Odchodząc otrzymał podziękowania od wojewody opolskiego i grona pedagogicznego. Zmarł 16 listopada 1992 r. Został pochowany na cmentarzu w Opolu. Jerzy Heller otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień a są to m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania, dyplom prezydenta miasta Opola i wpis do księgi zasłużonych miasta Opola. W obliczu licznych zasług i pomocy a także promocji Głuchołaskiej Szkoły Muzycznej, dnia 17 czerwca 1995 r. szkoła przyjęła imię Jerzego Hellera i od tego czasu jej pełna nazwa brzmi: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Jerzego Hellera w Głuchołazach.

 

Click to listen highlighted text!