Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

Procedury bezpieczeństwa od 1.09.2020 w PSM w Głuchołazach

Szanowni Państwo!

Przedstawiam PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA mające na celu zapobieganie przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach od 1 września 2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa od 1.09.2020 w PSM Głuchołazy

Uprzejmie prosimy Uczniów, Rodziców i Opiekunów o zapoznanie i stosowanie się do wprowadzonej procedury.

Rodziców uczniów prosimy o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie (najlepiej w formie skanu) do sekretariatu szkoły Załącznika nr 3 – Deklaracji Rodziców. Dziękujemy!

Spis treści:

 • 1 Ogólne zasady organizacji pracy                                                 – str. 1
 • 2 Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych                         – str. 2
 • 3 Wybór formy kształcenia                                                             – str. 3
 • 4 Nauczyciele                                                                                     – str. 4
 • 5 Rodzice                                                                                            – str. 4
 • 6 Pracownicy szkoły                                                                         – str. 5
 • 7 Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły                     – str. 6
 • 8 Procedura wejścia do szkoły                                                        – str. 6
 • 9 Zasady korzystania z boiska szkolnego                                     – str. 7
 • 10 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej                                – str. 7
 • 11 Zasady bezpiecznego spożywania posiłku                              – str. 8
 • 12 Kontakt z osobami trzecimi                                                      – str. 8
 • 13 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka – str. 8
 • 14 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły – str. 9
 • 15 Dalsze postępowanie w przypadku stwierdzenia zakażenia  – str. 10
 • 16 Postanowienia końcowe                                                                 – str. 10

Załącznik nr 1 – Rejestr osób wchodzących do budynku szkoły, które nie są uczniami lub pracownikami szkoły                                                                                                            – str. 11

Załącznik nr 2 – Rejestr osób przebywających w izolatorium                                  – str. 12

Załącznik nr 3 – Deklaracja rodziców                                                                            – str. 13

Klauzula Informacyjna RODO                                                                                        – str. 14

Click to listen highlighted text!