Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach

O Stowarzyszeniu

Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach jest zrzeszeniem, którego głównym celem jest szerzenie kultury i upowszechnianie edukacji muzycznej wśród społeczności lokalnej gminy Głuchołazy.

Do zadań Stowarzyszenia należy również udzielanie pomocy naukowej, finansowej, rzeczowej i organizacyjnej PSM I st. w Głuchołazach oraz jej uczniom, inspirowanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz rozwoju szkoły i lokalnego środowiska, organizowanie wypoczynku dla dzieci, rozwój kontaktów i współpraca ze społecznościami europejskimi.

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w dniu 14.10.2010 r. Prezesem Stowarzyszenia została wybrana mgr Joanna Tarnowska, a jej członkami są nauczyciele PSM w Głuchołazach.

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez konkretne inicjatywy podejmowane już od początku swojej działalności. Pierwszą z nich jest powołanie w kwietniu 2011 r. Przedszkola Muzycznego, które ma wykształcić już u najmłodszych poczucie muzykalności i rytmu. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów – absolwentów akademii muzycznych. Założeniem przedszkola jest również profesjonalne przygotowanie dzieci do dalszej edukacji muzycznej, w tym do zmierzenia się z najtrudniejszym dla nich zadaniem – badaniem przydatności do nauki w szkole muzycznej.

We wrześniu 2011 r. Stowarzyszenie powołało również do życia Ognisko Muzyczne. Jego działalność polega na nauce gry na instrumencie bez konieczności realizowania wymagań programowych szkoły muzycznej. Oferta Ogniska jest zatem skierowana do osób muzykalnych, które pragną poznać podstawy gry na instrumencie, jednak niekoniecznie będą w późniejszym czasie kontynuowały naukę w szkole muzycznej.

W miarę możliwości Stowarzyszenie będzie również realizowało swoje cele poprzez:

  • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób prawnych i fizycznych,
  • ich redystrybucję na potrzeby remontowe, dydaktyczne PSM w Głuchołazach, na doskonalenie zawodowe nauczycieli i kursy doskonalące dla najzdolniejszych uczniów, stypendia naukowe i socjalne dla uczniów Szkoły,
  • współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej, oświatowej oraz organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie imprez integracyjnych promujących edukację muzyczną w lokalnym środowisku,
  • nawiązanie współpracy z podobnymi do Stowarzyszenia zrzeszeniami działającymi w środowisku międzynarodowym,
  • współorganizowanie wraz ze szkołą muzyczną koncertów, wystaw, konkursów, festiwali.

 

Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o społeczną pracę swoich członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również cudzoziemiec. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, bądź organizacyjnie. Członkostwo honorowe zyskuje się dzięki szczególnie aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

                                                                                 Prezes Stowarzyszenia

                                                           Joanna Tarnowska

Głuchołaskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki
KRS: 0000361767
NIP: 7532412511 REGON: 160354343
Nr konta: 85 1560 0013 2367 2150 4356 0001
Prezes – mgr Joanna Tarnowska

e-mail: muzycy@protonmail.com

Click to listen highlighted text!